شعبه کرج

البرز،کرج،عظیمیه،مجتمع خرید مهراد مال
09195002013
09120958379

 

مازندران،متلقو

شعبه یک مازندران

مازندران،متلقو،مجتمع خرید الماس قو خاورمیانه(برجهای عظیم‌زاده )
09195002013
09120958379
01154630965

 

شعبه دو مازندران

رامسر،مجتمع خرید آرامش
09195002013
09120958379

 

 شعبه مرکزی خزرشهر

شعبه سه مازندران

شعبه مرکزی خزرشهر:
کیلومتر یک جاده دریاکنار،جنب فامیلی مارکت فروشگاه مبل ماساژ
09120958379
09195092013
01135277294

اینستاگرام
irest.rotai.khezershahr